.

Členové

Obsazení je variabilní podle konkrétního programu.


Pavel Polášek

Pavel Polášek se narodil roku 1958 v Ostravě. Na Ostravské konzervatoři vystudoval hoboj a dirigování. Ve studiu pokračkoval na pražské HAMU. V současnosti působí jako hobojista v orchestru Státní opery Praha. Spolupracuje s různými soubory staré hudby a věnuje se také sbormistrovské činnosti. V Rožmberské kapele hraje na dechové nástroje, gambu a na cimbál.