.

Repertoár

Angelica Belta

Hudba středověké Evropy

Puer natus est

Vánoční program

Ave rosa in Jericho

Duchovní skladby a písně vrcholného středověku vybrané z českých a evropských kancionálů

Renesanční hudba na panovnických dvorech

Písně a tance vybrané z populárních renesančních sbírek

Hudba za vlády Českých králů

Program složený ze skladeb z období vlády Karla IV., Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského.

In saeculum vielatoris

Gotické písně ze sbírek Ludus Danielis a Carmina burana, písně francouzských trubadůrů a německých minessengrů


Nabízíme také výchovné koncerty pro žáky základních i středních škol. Kromě samostatných koncertů hraje Rožmberská kapela i na různých rautech a společenských událostech, kterým může přizpůsobit skladbu programu.